Algemene Voorwaarden

De website mublofabrics.com en alle subdomeinen zijn eigendom van de vennootschap MUBLO BV met BTW-nummer: BE0776507566.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten gesloten tussen MUBLO en de klant. De opdrachtgever verklaart voorafgaand aan het sluiten van enig contract kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op de website en verklaart deze te aanvaarden.

Bovendien verklaart de klant voor elke aankoop kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze bijgevolg impliciet te aanvaarden.

1. JUISTHEID VAN DE INFORMATIE

Wij spannen ons in om onze producten en diensten zo correct en volledig mogelijk weer te geven en te beschrijven. Wij kunnen echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor foutief weergegeven informatie, hetzij in visuele, schriftelijke of mondelinge communicatie. Als gevolg van de verschillende schermformaten en kleurendisplays, kan de werkelijke kleur en grootte van het eindproduct enigszins afwijken. Via het e-mailadres service@mublo.com zijn wij steeds bereikbaar voor alle bijkomende informatie die de klant nodig heeft om de beslissing te nemen een overeenkomst te sluiten.

Wanneer de prijs van een product, vermeld in de offerte of aanbieding, afwijkt van de werkelijke prijs, zal een vertegenwoordiger van MUBLO contact opnemen met de klant, alvorens de bestelling te verwerken en/of het gekochte product te verzenden, om hem de mogelijkheid te geven ofwel het prijsverschil te betalen, ofwel af te zien van de aankoop. Wij bieden onze oprechte verontschuldigingen aan voor het optreden van fouten.

2. VERKOOPSVOORWAARDEN

Door een bestelling te plaatsen op de website, doet de klant een aankoop in overeenstemming met alle wettelijke voorschriften.

De prijzen op de website zijn inclusief een omzetbelasting voor alle landen in de Europese Unie, in overeenstemming met de regelgeving van het land van verzending van de klant. Buiten de Europese Unie kunnen invoerrechten worden geheven, die volledig door de klant moeten worden betaald. Indien de klant weigert zijn bestelling af te halen, zullen de extra kosten in mindering worden gebracht op de terugbetaling. MUBLO is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen als gevolg van de weigering van de klant om aan zijn invoerverplichtingen te voldoen. Naast de prijs van het product, kan een kost voor levering aangerekend worden. De extra kosten voor levering worden duidelijk weergegeven voordat de aankoop kan worden gedaan.

Cadeaubonnen zijn op het moment van aankoop uitgesloten van eventuele omzetbelasting. Het totaalbedrag van de cadeaubon staat ter beschikking van de klant onder dezelfde voorwaarden als een reguliere aankoop van een product.

3. BETALINGSVOORWAARDEN

Wij accepteren betalingen via twee derde partij providers, Klarna en Shopify Payments. Aanvaarde betalingsmethodes zijn Visa, MasterCard, American Express, BanContact, iDéal en Giropay. Wij vertrouwen volledig op de diensten van de derde partijen, en hun veilige diensten. Alle transacties worden door de website gecodeerd en wij hebben geen toegang tot de gegevens van uw betaalmethode.

Een aankoop wordt altijd volledig betaald op het moment van de aankoop. Als een transactie niet wordt voltooid, wordt de bestelling als niet afgerond beschouwd, en zal deze dus niet worden verwerkt. U ontvangt van ons een Bestelbevestiging per e-mail, wanneer uw bestelling succesvol is verlopen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet afleveren van deze e-mails als gevolg van spamfilters of andere protocollen van e-mailproviders.

Als een terugbetaling wordt gevraagd, zullen wij het geld altijd terugstorten op de betaalwijze die voor de oorspronkelijke aankoop werd gebruikt. U ontvangt van ons een e-mail wanneer uw retourzending is geaccepteerd. Uw terugbetaling zal worden verwerkt binnen een termijn van maximaal 30 dagen nadat de terugzending is bevestigd. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet afleveren van deze e-mails als gevolg van spamfilters of andere protocollen van e-mailproviders.

Indien u een betaling betwist, dient u de procedures te volgen van de bank en/of digitale portemonnee die voor de betaling is gebruikt. Te allen tijde is onze supportdienst bereikbaar op service@mublo.com om te helpen en de nodige informatie op te zoeken over de transactie waarover het bedrijf beschikt.

4. VERZENDING & LEVERING
Alle bestellingen worden op bestelling gemaakt, wat betekent dat nadat de klant de bestelling heeft geplaatst, de producten zullen worden geproduceerd. Na de productietijd van maximaal drie weken, wordt de bestelling verzonden met een derde partij vervoerder. Op dat moment ontvangt de klant een e-mail met de trackinggegevens en geeft de derde vervoerder een geschatte leverdatum. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de verzending veroorzaakt door gebeurtenissen die buiten onze controle vallen. In het geval van een vertraging in de productie of toeleveringsketen zal de klant voor het einde van de periode van drie weken op de hoogte worden gebracht, en zal in overleg een oplossing worden aangeboden.
In geval van verlies of beschadiging van een pakket zal de maatschappij de derde vervoerder aansprakelijk stellen en in overleg met de klant voor vervanging of terugbetaling zorgen, zodra er een duidelijk resultaat is van het onderzoek naar het verlies of de beschadiging van het pakket. In gevallen waarin de klant verantwoordelijk wordt gehouden voor het verlies van een pakket, kan de maatschappij niet aansprakelijk worden gesteld en kan er geen vervanging of terugbetaling worden verstrekt.

Indien de klant een aankoop wenst te retourneren gelden de volgende regels:

a. Het product moet ongebruikt, onbeschadigd, ongewassen en ongewijzigd zijn

b. De bestelling dient in de originele verpakking geretourneerd te worden

c. De bestelling moet binnen 30 dagen geretourneerd worden

d. Op maat gemaakte producten kunnen nooit geretourneerd worden
5. Intellectueel eigendom

De volledige website en de volledige inhoud ervan, met inbegrip van afbeeldingen, grafieken, handelsmerken, broncode en ontwerpen zijn eigendom van MUBLO, en mogen alleen worden gebruikt voor de beoogde informatieve en transactionele doeleinden. Elke vorm van reproductie van de website of de inhoud ervan is strikt verboden.

6. Afwijzing van aansprakelijkheid

In overeenstemming met de richtlijn van de Europese Unie inzake consumentenrechten, zijn wij verantwoordelijk voor elk productdefect in de eerste zes maanden na de levering van het product. Productdefecten zijn problemen met het product zelf, die er waren op het moment van levering. Gebreken die het gevolg zijn van slijtage, of beschadigingen of gebreken die anderszins door de klant zijn veroorzaakt, vallen niet onder onze aansprakelijkheid. In de achttien maanden na de eerste garantieperiode van zes maanden, nemen wij onze verantwoordelijkheid indien de klant kan aantonen dat het defect veroorzaakt is door een productiefout. Ondanks wettelijke garantie zullen wij de klant te allen tijde graag helpen bij reparaties. In geval van een defect dient de klant de firma per e-mail op de hoogte te brengen van zijn voornemen een beroep te doen op de wettelijke garantie, ten laatste binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag dat hij het defect heeft vastgesteld. De klant draagt de terugzendingskosten en is aansprakelijk voor eventuele schade. De klant kan contact opnemen met de klantendienst van de vennootschap op het e-mailadres: service@mublo.com

close menu